niedziela, 2 października 2011

No(r)way!
(...)jesteś odłamkiem zaszytym pod skórą,
wykryje cię każda kontrola graniczna,
kiedy przekroczę jedną z linii
sympatycznych z płonną nadzieją,
że padają mury i wrzesień podda
coś więcej niż barykady
ze skrzynek pełnych jabłek (...)
                                                    - Paweł Podlipniak

( Kilka pierwszych skanów z Norwegii... ale tak ciężko mi się za to zabrać, bo takie skanowanie, to nie skanowanie w pełnym tego słowa znaczeniu : ) ) 

1 komentarz: